MARKA 2000

Güçlü markalar yaratmanın önemi, günümüz iş dünyasının rekabetçi ortamında hergün daha fazla hissediliyor. Marka gücü ve kalıcılığı çok kademeli ve çok parçalı bir problem haline gelirken marka yönetimi de pazarlama uzmanları ve yöneticileri için daha karmaşık bir hale bürünüyor. Bu dinamikler içinde Türkiye’de faaliyet gösteren şirketler sürekli yenilenen ve değişen pazarlama kurallarını marka stratejilerine ve marka iletişimlerine yansıtırken sadece günümüzü değil, yarını da hayal edip planlamak zorundalar.

MARKA 2000 Konferansı Nasıl Doğdu?Marka 2000 Konferansını düzenlemeye karar verdiğimiz zaman bu konferansın Türk pazarlama dünyasına gerçek anlamda bir katkı sağlaması için markaların yakın gelecekte karşı karşıya kalacakları sorunları belirlemekle işe başladık.

Artık güçlü markalar tek ve basit bir anlam taşımıyorlar. Tüketiciler bir tek yüzü olan, renkli ve çok boyutlu marka kimliklerini çekici bulurken, bunlarla da yetinmeyip markanın arkasındaki kuruluşun kimliğini de daha iyi tanımak ve anlamak istiyorlar. Diğer bir deyişle aynı markada bir çok kimliğin barınması ve markanın tüketicinin kabul ettiği değerleri zorlamadan; hem marka kimliğiyle hem de arkasındaki kuruluşun kimliğiyle çatışmadan gelişim göstermesi marka yöneticisinin öncelikle kafa yorduğu konulardan biri haline geliyor.

Markalar özlerindeki gücü koruyarak büyürken daha çeşitli kitlelere hitap etmenin koşulu olan esneklik ve uyarlanabilir olma özelliğiyle yol alabilecekler. Günümüzün insanı çizilmiş sınırlarla yetinmeyip dünya insanı olma vizyonuyla yaşarken, onun tercih edeceği markaların da aynı paralelde bu gelişimi göstermeleri ve bu vizyonu kimliklerinin bir parçası haline getirmeleri gerekli gözüküyor.

Gelecekte markanın gelişmesi müşterilerle marka arasında birebir ilişki kurulabilmesine bağlı olacak. Markayla ilgili yaygın mesaj bombardımanı yaparak müşteriyi etkileme dönemi çok yakında geride kalacak. Yeni mecra ve yeni teknikler kullanılarak markayla tüketici arasında özel ilişki ve bağlar oluşturulacak. Geleneksel reklamcılığın yakalayamayacağı bu trend iletişimin vazgeçilmez ve doğal bir parçası haline gelmek üzere.

Tüketiciyle marka arasında daha güçlü bağların oluşması büyük ölçüde müşterilerin markaları üreten şirketlerden beklentilerinin değişmesine bağlanıyor. Yarının müşterileri değerleri, vizyonu ve yaptıklarıyla kendi hayat görüşlerini temsil eden marka ve şirketleri tercih edecekler. Çevreyi koruyan, iş dünyasının ahlak değerlerinin çürümesine izin vermeyen ve daha iyi bir dünya için içtenlikle çalışan kuruluşlar müşterilerin tercih ettiği markaların sahipleri olacak.

11 - 12 Mayıs tarihlerinde düzenlediğimiz MARKA 2000 Konferansı’nı bu dört fikir etrafında şekillendirdik. Marka yaratmanın hem bugün hem de yarın, yöneticileri hangi konular üstünde düşündüreceğini hesaba katarak konular büyük bir dikkatle belirlendi. Konferansta güçlü bir içerik yakalamak ve katılımcılara ilham kaynağı olacak görüşlere yer vermek hedeflendi. Bu hedefle iki gün süren MARKA 2000 Konferansı dünyanın ve Türkiye’nin reklam ve pazarlama alanında söz sahibi liderlerini biraraya getirerek farklı görüşlerin buluştuğu zengin bir öğrenme platformu haline geldi.


Cem Boyner
Yönetim Kurulu Üyesi / Vice Chairman & CEO

Markaların Başarı ve Başarısızlık HikayeleriBoyner Holding’in geçmişinde ve günümüzde marka alanında yaşanan başarılar / başarısızlıklar tüm açıklığıyla ve Cem Boyner’in renkli üslubuyla sunuldu. Konuşmasında markalandırma trendleriyle ilgili güncel ve çarpıcı dünya örneklerine de yer veren Boyner, iş değerlerinin ve iş ahlakının marka kimliğiyle nasıl bütünleştiğine dair görüşlerini de MARKA 2000 KONFERANSı katılımcılarıyla paylaştı.


Hans Nilsson
Business Development, Europe Division, CANADA

Perakendecilikte Mağaza Markalandırmasının GücüParekendecilikte bir devrim yaşanıyor. Mağazaların kendi markalarını güçlendirme stratejileri küresel pazarda tüketicilerin kalplerini ve cüzdanlarını fetheden en etkili yöntemlerden biri haline gelmekte. ABD, Kanada, Avrupa ve Uzak Doğu’da marka stratejisi, imaj ve tasarım konularında lider kuruluşlara danışmanlık hizmeti sunan WATT, mağazaların güçlü markalar haline gelme sürecinde karşı karşıya kaldıkları marka sorunlarını nasıl aşabileceklerini Wal - Mart, Safeway ve Loblaws gibi örneklerle aktarıldı.


Virginia Valentine
Managing Director, Semiotic Solutions, UK

Markaların vücut dili...Pazarlama sorunlarına ve marka stratejilerine kültürel yöntemlere dayanarak çözümler üretme bilimi olan semiotics markayla tüketiciyi buluşturan kültürel faktörlerden hareket ederek marka iletişiminde nasıl kullanılabilir? Valentine, Avrupa kültüründen birçok örnekle konuyu açıkladı...


BJ Cunningham
Sunucu
Sima Gandur
Konuşmacı / Kemer Golf & Country Club
Murat Beyazıt
Konuşmacı / Toys R' US

Express Presentations...Marka 2000 Konferansı’nın katılımcıları arasından belirlenen, deneyimlerini paylaşma konusunda istekli pazarlama yöneticileri 5 dakikalık sunumlar yaptı. Katılımcı kitlesi içindeki birikimi açığa çıkarmayı hedefleyen bu seans, farklı sektör ve ürün gruplarından canlı örneklerle tanışmamızı sağladı.


Pascal Piedfort
Commercial Director, LANDOR Associates Branding Consultants and Designers Worldwide
İdil Yiğitbaşı
Gıda ve İçecek Grubu Başkan Yardımcısı - Pazarlama, Pınar Süt Yönetim Kurulu Üyesi, Yaşar Holding

Türkiye’de bir yeniden konumlandırma hikayesi...Marka ve tasarım danışmanlığı konusunda dünyaca tanınan Landor şirketi dünyanın bilinen bir çok markasıyla markaları yaratma, güçlendirme ve yenileme konularında başarılı çalışmalar yapmaktadır. Ülkemizde Pınar markasının Türk pazarına giren küresel gıda markaları karşısında başarılı olabilmesi için gerçekleştirdikleri yeniden konumlandırma çalışmalarının ilginç öyküsünü ve sonuçlarını katılımcılarla paylaştı.


Bo Albertson
Marketing Director, Ericsson Mobile Communications

Özel ve güçlü bir küresel marka yaratma sürecinde, hem Ericsson kuruluşunun iç bünyesinde hem de müşterilere ulaşan marka iletişiminde hızlı ve başarılı bir dönüşüm yaşayan Ericsson bu başarının öyküsünü paylaştı.

Marka 2000 Konferansı’nın ilk günü sona ererken hem gülümsetip hem de düşündürecek bir konuya yer verdik. Marka iletişiminde mizah uygulamaları.


Ayşe Sözeri Cemal
Reklam Grup Başkanı / İcra Kurulu Üyesi, Hürriyet
Gelecekte marka iletişiminde basının yeri ne olacak?

Medya perspektifinden marka iletişiminde yaşanan gelişmelerle ilgili görüşlerin ortaya konduğu bir seans. Gelecekte basının markalar için anlamı ve önemi; Hürriyet İnsan Kaynakları örneğine odaklanarak tartışıldı.


Dr. Ayşe Başar Bener
Öğretim Görevlisi, Boğaziçi Universitesi

Bankacılıkta markalandırma e-brandingFinans sektörü ve bankacılıkta, teknolojik gelişmeler ve müşteri beklentilerindeki hızlı değişimin markalandırma sürecindeki yansımaları incelendi. 12 yılı aşkın bankacılık deneyiminin son beş yılında Citibank Londra’da üst düzey pozisyonlarında bulunmuş olan Bener, uluslararası pazarlarda elde ettiği birikimini katılımcılarla paylaşırken Türkiye’deki trendlerin marka oluşumlarını nasıl etkileyeceğine dair görüşlerini de paylaşdı. Klasik bankacılıktan elektronik bankacılığa sıçrayış sürecinde markanın internet ortamında yeniden konumlandırılmasıyla ilgili birçok örnek de katılımcılarla paylaşıldı.


Silvia N. Bonaccorso, M.D.
Vice President Marketing & Medical Services; Merck & Co., Inc.
Faik Somer
Managing Director; Merck Sharp & Dohme TURKEY

Küresel marka stratejilerinin yerel uygulamalarıAlışılan pazarlama dinamiklerinin dışına taşan bir sektörde markalandırma alanında neler oluyor? İlaç sektöründe küresel stratejilere bağlı markalandırma çalışmalarının en güncel örneklerini bizlerle paylaşan Bonaccorso’nun ardından, bu stratejilerin Türkiye’deki uygulamalarını Sayın Faik Somer’le öğrendik.


BJ Cunningham
Konuşmacı / Sunucu

İnteraktif Mini SeansKonferans süresince katılımcılardan gelen öneriler doğrultusunda konferans yöneticisi BJ Cunningham renkli ve farklı üslubuyla düşünceleri farklı uçlara taşıdı ve yoğun bir tartışma seansı yaşandı.


Mine Alpar
Pazarlama Direktörü, Turkcell Infratest Burke, Yorum Publicis Reklam Ajansı
Temel Aksoy
Yönetim Kurulu Başkanı, Infratest Burke
Faika Ergüder
Müşteri İlişkileri Genel Koordinatörü, Yorum Publicis Reklam Ajansı

Türkiye’nin telekomünikasyon alanındaki öncü markası Turkcell kendisine marka çalışmalarında araştırma ve tanıtım konularında destek veren kuruluşlarla birlikte sunduğu bu seansta marka hikayesini konumlaması, gelişimi, hedefleri ve ilginç noktalarıyla katılımcılarla paylaştı.


Serdar Erener
Ajans Başkanı, Chief Executive Officer, Young & Rubicam İstanbul

Stratejik Düşünce ve Yaratıcılığın Bütünleşmesiyle Ortaya Çıkan Marka Gücü: REKLAMErener, pazarlamanın en etkili araçlarından biri olan reklamda, iki temel unsurun nasıl biraraya geldiğini örneklerle ortaya koydu: marka stratejilerini sadece DOĞRU değil aynı zamanda İYİ iletişim uygulamalarına dönüştürmek ve bunu sağlarken YARATICILIK kanalıyla markaya değer katmak...


BJ Cunningham
Chief Executive Officer Enlightened Tobacco Company PLC / Managing Partner, Kunde & Co. (London)

Kutunun Dışına Taşan Düşüncelerİngiltere’nin en çok tartışılan markası: Death Cigarettes. BJ Cunningham Enligtened Tobacco Company PLC’yi kurduktan sonra, DOĞRUYU SÖYLEYEN SİGARA kavramı üstüne bir marka inşa etti. Bu cüretkar konumlama, tüketici tarafından tercih edilen ve hızla pazar payı kazanan DEATH markasının karşısında aynı hızla büyük tepkilerin oluşmasına da neden oldu. Cunningham, kısa süre sonra Avrupa Adalet Mahkemesi önünde sadece Avrupa Birliği Üye Ülkeleri temsilcilerine değil aynı zamanda sigara endüstrisinin diğer temsilcilerine de hesap vermek zorunda kaldı. Bu kampanyanın tüm detayları yaratıcısı tarafından, eğlenceli bir üslup içinde anlatıldı.